8.8

Pure Nano

privacy statement!!!

Pure Nano Coatings BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, www.purenano.nl, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Door gebruik van deze website te maken gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacy beleid.  

Pure Nano Coatings BV verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, via ons email adres of via ons contactformulier op de website, kunnen wij die informatie behouden en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van uw vraag of verzoek. Indien u Pure Nano Coatings BV ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij u erop dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens.

Uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze email of contactformulier, bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard

van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen is vastgelegd in de wet. Wij verstrekken uw persoonsgtegevens niet aan derden, tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn.

 

Indien u een relatie met Pure Nano Coatings BV heeft, dan heeft u het recht om ons schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. 

 

Om gebruik te maken van dit recht dient u ons een verzoek met een kopie van uw geldige legitimatie bewijs te sturen naar:  Pure Nano Coatings BV, 

Bolderweg 39A,

1332 AZ te Almere.

 

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Daarom neemt Pure Nano Coatings BV passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens.

Winkelwagen

Er zijn geen producten